Cirkumcize

Mužská obřízka (cirkumcize) je chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna předkožka - kožní řasa, která překrývá žalud penisu.

Důvody pro provedení tohoto zákroku jsou medicínské, náboženské nebo osobní.

Na celém světě je obřezáno 20 - 25 % všech mužů, podíl se však v jednotlivých zemích velmi liší. Z toho jsou více než dvě třetiny muslimů. Větší počet obřezaných mužů žije např. v Africe či USA (dohromady okolo 8 - 9 % světové populace). Židovské obyvatelstvo netvoří v celosvětovém počtu ani 1 %. Téměř vůbec se obřízka neprovádí ve Středomoří, Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie. Samotné země Evropské unie mají nevýznamný podíl (cca 0,5 %) obřezané populace, vyjma Velké Británie.