Cirkumcize a medicína

Lékařské důvody pro provedení cirkumcize jsou především tyto:

  • Zúžení předkožky (fimóza) - stav, při kterém nelze předkožku přetáhnout přes žalud.
  • Parafimóza - stav, kdy sice lze předkožku přes žalud přetáhnout, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí a přeruší tak jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě řešit.
  • Častá infekční onemocnění žaludu nebo předkožky - nejčastěji se jedná o infekce bakteriální, méně často i mykotické; chronický zánět předkožkového vaku může vést ke vzniku nádoru penisu.
  • Součást preventivních programů proti AIDS/HIV, především v Africe.