Cirkumcize a náboženství

Cirkumcize je zcela běžná i z náboženských důvodů, kořeny tohoto rituálu jsou velmi staré. U židovských chlapců je symbolickou smlouvou člověka s Bohem. Bůh uložil Abrahamovi, aby se na znamení smlouvy obřezal. Od té doby se obřízka provádí všem židovským chlapcům. Zákrok, při kterém se obřízka provádí, se nazývá Brit mila. Cirkumcize je také běžná u muslimských chlapců.