© 2004-2018 ANDROGEOS, spol. s.r.o.

Poskytujeme individuální, nadstandardní a diskrétní přístup ke každému pacientovi a vysokou odbornost vyšetření a léčby v oborech urologie, andrologie a uroonkologie. Jednodenní chirurgie na dvou operačních sálech.

Předkožka, fimóza, cirkumcize

Předkožka má tři funkce: ochrannou, smyslovou a sexuální.

Předkožka se skládá ze dvou listů, vnější list je tvořen kůží a vnitřní list tvoří sliznice, která je při narození slepena se žaludem.

Nejčastěji je předkožka po porodu spojena se žaludem a odděluje se od něho po různě dlouhou dobu během prvních let života. Tento fyziologický stav označujeme jako konglutinace. V období, kdy je dítě v plenkách, tvoří předkožka ochranu proti plenkám a výkalům. V průběhu života udržuje předkožka žalud jemný a chrání ho před poraněním nebo poškozením. Předkožka obsahuje malé množství svalových vláken, která u dětí uzavírají vrchol žaludu a působí jako jednosměrná chlopeň, která chrání genitál před vniknutím vnějších nečistot, současně ale umožňuje volný průtok moči. Postupně dochází k fyziologickému uvolňování vnitřního listu předkožky od žaludu, a to v důsledku změn epitelu a produkce smegmatu. Dokončení tohoto procesu probíhá individuálně u každého jedince, v období puberty je její oddělení většinou kompletní. Po úplném oddělení zůstává spojení předkožky a žaludu pouze v oblasti uzdičky (frenula). U adolescentů, pokud uzdička není dostatečně dlouhá, může docházet k bolestivým ztopořením penisu.

Především vnitřní list předkožky a uzdička jsou zvláště citlivé části penisu a výrazně se podílejí na sexuálním prožitku. Speciální nervová zakončení sexuální požitek řídí a zesilují.

Vnitřní list předkožky (sliznice) je pokožka, která je v přímém kontaktu se žaludem. Stejně jako výstelka úst je tato tkáň tenčí a má odlišnou strukturu a barvu než pokožka pokrývající penis.

Frenulum (uzdička) je zvláště citlivá úzká membrána, která spojuje žalud a vnitřní list předkožky.

Zevní list předkožky tvoří přechod mezi vnitřním listem předkožky a povrchem penisu. Často se „shrnuje do záhybů“ přes vrchol žaludu. Tento překryv obsahuje spirálovitá hladká svalová vlákna, která mu dodávají zvláštní elastické vlastnosti umožňující volné přetahování předkožky přes žalud a zpět. Zevní list předkožky je na dotek stejně citlivý jako rty.

Předkožka je kožní kryt penisu. Dostatečné množství její volné pokožky umožňuje, aby se do ní vešel penis při erekci. Je pohyblivý při pohlavním styku, snižuje tření a potřebu umělých lubrikantů a umožňuje vzájemnou stimulaci žaludu a předkožky.

Fimóza (kukla) je zúžená předkožka. Toto onemocnění narušuje normální život postiženého pacienta a může být spojeno i s některými vážnými komplikacemi. Za normálního stavu lze předkožku rukou přetáhnout a obnažit tak žalud. K témuž dochází při ztopoření penisu. Je-li však předkožka na svém konci zúžená, nelze ji logicky přetáhnout přes širší žalud - tomuto stavu říkáme fimóza. Příčinou fimózy může být také krátká uzdička (spojení předkožky a žaludu na spodní straně penisu), která pak brání volnému pohybu předkožky.

Pokud není předkožka volně pohyblivá, může se za žaludem zaškrtit, takže ji již nelze přes žalud vrátit zpět, odtok krve je přerušen a výsledkem je výrazný otok penisu a promodrání žaludu. Tomuto stavu říkáme parafimóza.

 

Jaké jsou příčiny fimózy?

Fimóza je velmi často vrozená, někdy však vzniká i během života.

Po narození se s ní setkáváme téměř u všech chlapců, kdy vnitřní list předkožky a žalud jsou navzájem slepeny. V pozdějším věku u zdravého jedince fimóza vymizí. Někdy však přetrvává a pak je nutné ji řešit.

Fimóza však vrozená být nemusí a může vzniknout až během života, například po zánětech na žaludu nebo po poranění předkožky. Dochází k ní např. u dětí necitlivým přetahováním zúžené předkožky. Poraněná předkožka má tendenci se jizvit a zužovat. K podobnému výsledku může dojít v případě, že dospívající chlapec s mírnou fimózou (zde již fimóza není normální stav) se „léčí“ neodborně sám častým bolestivým přetahováním předkožky přes žalud s cílem ji rozšířit. Krátkodobý efekt tato „samoléčba“ přinést může, po delším čase se ale předkožka může zajizvit a zúžit ještě více.

 

Jaké jsou příznaky fimózy?

Fimóza se projevuje tím, že předkožku nelze vůbec nebo jen obtížně přetáhnout přes žalud. Stahování předkožky ze žaludu může být bolestivé. Následkem jsou problémy při pohlavním styku, který může být pro muže bolestivý a nepříjemný. Kromě toho často dochází k poranění předkožky, k jejímu zajizvení a dalšímu zúžení. Při dlouhotrvající fimóze se navíc kvůli nedostatečné hygieně pod předkožkou na žaludu hromadí bílá hmota zvaná smegma. Tento stav za prvé nepůsobí příliš esteticky a navíc může vytvářet podmínky pro vznik nádoru penisu.

 

Jak vyšetřujeme fimózu?

Fimózu diagnostikuje urolog pohledem a tělesným vyšetření penisu, při kterém také může zhodnotit její závažnost.

Jizevnatá fimóza je patrná bez jakéhokoliv vyšetření, prstencovitou fimózu je nejlépe vidět, když přetáhneme předkožku směrem ke kořeni penisu (bledé prstencovité zúžení předkožky), relativní fimózu nelze vyšetřit, usuzovat se dá pouze podle potíží pacienta. U jednoduché fimózy se často objevuje balónovité zvětšování předkožky při močení.

 

Jak léčíme fimózu?

Fimózu můžeme léčit konzervativně nebo chirurgicky.

Jednoduchou fimózu můžeme léčit konzervativně, do prstence vtíráme kortikoidní mastičku, předkožka se postupně rozvolní a rozšíří. Mast účinkuje lokálně, nejsou proto opodstatněné obavy ze systémového účinku. Tímto způsobem můžeme vyléčit některé pacienty s jednoduchou fimózou. Pokud je konzervativní léčba neúčinná, nebo se jedná o jizevnatou fimózu, volíme operační řešení.

Cirkumcize neboli obřízka je chirurgický zákrok, při kterém lékař odstraní předkožku penisu a obnaží se tak žalud. Výkon je relativně jednoduchý, provádí ho urolog, nejčastěji v místním znecitlivění. Po cirkumcizi je penis několik dnů až týdnů citlivý a může být i bolestivý na dotyk.

Jednou z možností je neodstraňovat celou předkožku, ale pouze její zúženou část. Nevýhodou tohoto zákroku je, že žalud krytý předkožkou jen zčásti působí méně esteticky (část žaludu krytá předkožkou časem dostane jinou barvu než část obnažená) a snáze se pod předkožku zachycuje ochlupení. Po částečné obřízce zůstává tvorba smegmatu i vlhký prostor mezi oběma listy předkožky a výkon tak nepřináší žádné výhody kompletní cirkumcize (hygiena, přenos a odolnost vůči infekcím, atd.).

  • Cirkumcizi provádíme na operačním sále za sterilních podmínek, vlastní výkon trvá obvykle 30 minut.

  • Budete požádáni, abyste se převlékli do operačního prádla a položili se na operační stůl.

  • Při výkonu ležíte na operačním stole v poloze na zádech.

  • Výkon provádíme v místním znecitlivění, to znamená zavedením účinné látky (místního anestetika) přímo do místa operačního výkonu nebo do vhodného místa v blízkosti nervu, který operovanou oblast inervuje. Místní znecitlivění vyřadí vnímání bolestivých podnětů z místa operačního pole. Neovlivní však vědomí pacienta.

  • Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu můžete použít inhalační anestezii ENTONOXem.

  • Místo zákroku lékař desinfikuje (obvykle roztokem jódu, pokud máte na jód alergii, ohlaste to lékaři!). Kolem penisu položí sterilní roušky pro snížení rizika infekce.

  • Při výkonu lékař odstraňuje předkožku (skalpelem nebo speciálními nůžkami). Rozsah operace závisí na základním onemocnění, event. na přání pacienta. Na předkožce si vyznačí linii řezu, kterou lze většinou vést podle přání klienta. Celou předkožku nebo pouze její část pak lékař odstraní, pomocí elektrokoagulace zastaví krvácení a poté oba listy předkožky sešije několika jemnými stehy, které se za 1-2 týdny samy vstřebají a uvolní z penisu při běžné hygieně.

  • Po výkonu ležíte nejméně 30 minut na lůžku v dospávacím pokoji, po kontrole lékařem Vás se zprávou o výkonu propouštíme do domácího ošetřování. Lékař s Vámi domluví konkrétní den a čas kontroly po výkonu.